homepage     

foto's op flickr  

voorbereiding

tips      

gastenboek

 

 

begin Zuid-Afrika

vorige pagina

volgende pagina

 

27 september 2004

Vandaag weer strak blauwe lucht en 27įC. Ik kijk uit het raam en zie een prachtige Tafelberg.

 Tafelberg

de Tafelberg vanuit ons hotel

 

Vandaag gaan we Kaapstad verkennen, eerst een stukje geschiedenis.

Geschiedenis, het begin. De verhalen over de geschiedenis van Kaapstad beginnen met de komst van de eerste koloniale gouverneur, Jan van Riebeeck, op 6 april in 1652. Hij was door het bestuur van de VOC opgedragen om met drie schepen en 90 mannen, vrouwen en kinderen, een verversingspost voor VOC-schepen aan te leggen. Zij moesten voor vers voedsel en water zorgen voor de aan scheurbuik geplaagde bemanningen, die vier tot zes maanden onderweg waren naar de Oost. De Kaap met de Tafelbaai lag zo'n beetje halverwege, een ideale plek. De oorspronkelijke bevolking, de Khoikhoi (door kolonisten Hottentotten genoemd) en San (Bosjesmannen) leefden hier toen al zo'n 40.000 jaar. De nieuwe bewoners van de kleine nederzetting waren echter niet in staat om zowel zichzelf te beschermen als de passerende schepen te bevoorraden. In 1657 verlieten de eerste negen zogeheten vryburgers de dienst van de VOC en vestigden zich als boeren langs de rivier de Liesbeeck. Zij werden de eerste Boeren die veel Europese waarden in ere hielden, maar zichzelf in de eerste plaats zagen als Afrikaners en niet als onderdanen van een Europees land. Aanvankelijk bleef de nederzetting beperkt tot de directe omgeving van het Kaaps Schiereiland. Graan en groenten werden verbouwd, vee werd verkregen door ruilhandel met de Khoikhoi. Maar de vraag naar vee werd groter en de nederzetting werd steeds afhankelijker van de vrije Boeren. Door telkens uit te breiden ontstonden er conflicten met de Khoikhoi over land en water. De Khoikhoi konden deze strijd niet winnen, vanwege de vuurkracht van de blanken en allerlei epidemieŽn. De VOC besloot om slaven uit Nederlands-IndiŽ te halen om te werken in de huizen en op het land; in 1795 werkten er al zo'n 20.000 slaven. De Boeren ontwikkelden een mentaliteit van individualisme en onafhankelijkheid. Aan het einde van de 18e eeuw werd de kaapkolonie beheerst door blanke bestuurders en kolonisten (na de opheffing van de VOC in 1796 namen de Britten het bestuur over van de kolonie), die gezamenlijk regeerden over de slaven en de oorspronkelijke bevolking. De ongelijke status legde de basis voor de apartheid, dat anderhalve eeuw later tot officiŽle politiek verheven zou worden. Door grensconflicten leden veel Boeren verliezen, die niet werden gecompenseerd door het Britse gezag. En toen de slavernij werd afgeschaft, voelden de Boeren zich onveilig. De Afrikaners waren uiterst conservatief en maakten strikt onderscheid op basis van huidskleur. Ze wilden de kolonie verlaten om te ontkomen aan het Brits gezag met zijn vooruitstrevende politiek. De enige overgebleven optie was een massale emigratie naar de gebieden ten noorden en noordoosten van de Kaapkolonie: dit was de Grote Trek (1835 - 1843), waarbij 15.000 Boeren de Kaapkolonie achter zich lieten. (Op de pagina van 6 en 7 september kun je het vervolg lezen.)

's Ochtends rijden we met de shuttle van het hotel naar het Victoria en Alfred Waterfront: een nieuw ontwikkeld havengebied voor de toerist: winkels, restaurants, terrasjes en veel veiligheid. Het is een groot succes. Hieronder twee foto's genomen van het V&A Waterfront.

 Tafelberg    Victoria & Alfred Waterfront

uitzicht op de Tafelberg

 

veel zang en dans in het V&A Waterfront

 

Het centrum is allemaal goed te belopen. Leuk te wandelen zijn Long Street, Greenmarket Square en natuurlijk een bezoekje aan Kasteel de Goede Hoop en de Kompanjiestuin, aangelegd in 1652 om de VOC-schepen te voorzien van verse groenten en fruit.

 Long Street

  een blik op Long Street...

 

 Compagniestuinen

 

Kasteel de Goede Hoop

entree van de Kompanjiestuin   Kasteel de Goede Hoop

 

We brengen een bezoek aan Kasteel de Goede Hoop en gaan daarna met de taxi naar de Tafelberg. We stappen uit bij de kabelbaan en gaan omhoog; we willen met de laatste rit naar beneden om zo de zonsondergang te zien vanaf de Tafelberg. De Tafelbergketen bestaat uit zandsteen op een ondergrond van graniet: zacht op hard. De zachte delen zijn de afgelopen eeuwen door wind, regen, ijs en extreme temperaturen geŽrodeerd. Hierdoor kunnen wij nu de karakteristieke Tafelberg bewonderen.

 Cape Town

uitzicht op Kaapstad  (panorama van drie fotoīs)

 

Zicht vanaf de Tafelberg, met van links naar rechts:

 

 De Twaalf Apostelen

 

 Robben Island

zicht op de Twaalf Apostelen vanaf de Tafelberg...

 

...zonsondergang op de Tafelberg, met zicht op Robben Island

 

 

vorige pagina

volgende pagina